Ga naar content

Vermissingen

Iemand uit uw directe omgeving verdwijnt plotseling. U weet niet waar deze persoon is. Bij ongeveer 80% van de vermissingen die worden gemeld, is het binnen 24 tot 48 uur duidelijk waar de vermiste is. Soms is iemand gewoon even niet bereikbaar of is iemand de afspraak vergeten. Soms is er iets ergs gebeurd. Bij zo’n 20% duurt de vermissing langer en een paar keer per jaar vinden we iemand echt niet en blijft het onduidelijk waar iemand gebleven is. Wat kan de politie doen?

Inhoudsopgave

Wanneer spreekt de politie van een vermissing?

Van een vermissing is voor de politie sprake als de persoon onverwacht verdwenen is en het onbekend is waar hij/zij nu is. Zijn/haar afwezigheid is afwijkend ten opzichte van het normale gedrag. En het moet in het belang van de vermiste persoon zijn dat deze wordt gevonden.

Wat doet de politie bij een vermissing?

Met een uitgebreide vragenlijst die u eventueel samen met een politiemedewerker invult, maakt de politie een inschatting van de aard en ernst van de vermissing. Afhankelijk daarvan registreert en signaleert de politie de vermiste persoon plaatselijk, landelijk of internationaal. Zijn er aanwijzingen dat de vermiste persoon mogelijk in een ander land verblijft of daar naartoe op weg is? Dan kan de politie via Interpol ook deze landen waarschuwen om naar de vermiste uit te kijken.

Om bekendheid te vergroten van een vermissing, plaatst de politie oproepen op haar website. Ook via (social) media kan de politie een vermissing melden aan het grote publiek. Via deze weg worden veel mensen bereikt en komen vaak veel tips binnen.

Als iemand langer dan twee weken vermist is of wanneer er aanwijzingen zijn dat de vermiste overleden is, kan de politie DNA van de vermiste opnemen in de DNA-databank vermiste personen. In deze databank voor vermiste personen (DVP) worden DNA-profielen opgeslagen van (ongeidentificeerde) personen, (gebruiksvoorwerpen van) vermiste personen en van familieleden van vermiste personen. Met deze profielen hoopt het Landelijke Bureau Vermiste Personen (LBVP) ongeidentificeerde personen sneller te identificeren. Het NFI beheert de DVP voor het Landelijke Bureau Vermiste Personen (LBVP) van de politie. 

Wat kan ik doen als iemand wordt vermist?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. De politie zal u onder andere vragen om een recente kleurenfoto van de vermiste, een duidelijke omschrijving van kleding en uiterlijke kenmerken. Wanneer de vermiste voor het laatst gezien is en/of waar de vermiste voor het laatst had moeten zijn. Ook zal de politie vragen naar de omstandigheden die mogelijk spelen. Op basis van de gegevens die u verstrekt bij de aangifte, beslist de politie welke verdere acties nodig zijn en wanneer die plaatsvinden. Is er sprake van een noodsituatie die onmiddellijk actie van de politie vereist? Bel dan 112. Bel in de andere gevallen met de algemene meldlijn van de politie op 0900-8844 en vertel wat er aan de hand is.

Meer tips:

 • Houd contact met familie en vrienden van de vermiste en blijf kijken op plaatsen waar de vermiste vaak kwam.
 • Blijf alert op mogelijke signalen van de vermiste, zoals afschriften van geldopnamen en rekeningen of plotseling opgezegde tijdschriften. Denk ook aan social media. Plaatst de vermiste berichten? Geef dit direct door aan de politie.
 • Kijk of u de vermiste zelf kunt lokaliseren met de lokatiebepaling in bijvoorbeeld een telefoon.
 • Blijf zoveel mogelijk bekendheid geven aan de vermissing bij bekenden van de vermiste. Is de vermiste naar verloop van tijd nog niet terecht? Dan kan het zin hebben meer ruchtbaarheid te geven aan de vermissing. U kunt ook proberen de pers voor de vermissing te interesseren of een landelijke of lokale radio- of televisieomroep. Maar ook social media kunt u inzetten. Denk dan wel goed na over de informatie die u wilt delen. Geef niet zomaar iemands gezondheid of psychische gesteldheid bloot op internet. Het risico hiervan is dat gevoelige informatie openbaar wordt en vindbaar is door toekomstige werkgevers en relaties. De richtlijnen voor persoonsgegevens delen, staan op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Wij adviseren om het vooral te houden bij een recente foto, een omschrijving van het uiterlijk en de kleding. Gegevens die niet leiden tot het herkennen van de vermiste en of het terugvinden zijn in principe overbodig en schaden daarmee dus ook overbodig de pricacy van de vermiste.
 • Maak een biljet/poster met een foto en een korte beschrijving van de vermiste en verzoek daarop om inlichtingen. Vermeld daarop zowel uw eigen naam en telefoonnummer als die van de politie. Hang deze op plaatsen waar veel mensen komen, bijvoorbeeld bibliotheken of supermarkten. Doe dit in overleg met de politie. De politie heeft hier ervaring mee.
 • Stuur het biljet ook naar instellingen, instanties en gelegenheden waar de vermiste mogelijk mee in contact kwam. Bijvoorbeeld tehuizen voor daklozen, als de mogelijkheid bestaat dat de vermiste een zwerversbestaan is gaan leiden. U moet daarbij wel een lijst bijhouden waar de posters hangen. Zodra de vermiste persoon is teruggevonden, moeten alle posters namelijk worden verwijderd.
 • Neem contact op met Slachtofferhulp Nederland voor informatie, emotionele, praktische en juridische hulp. 
 • Bekijk het informatieblad 'Wat te doen als iemand vermist wordt'.

Wat kan ik doen als mijn kind wordt vermist?

 • Blijf telefonisch bereikbaar. Zorg dat de politie niet alleen de gegevens over het vermiste kind heeft, maar ook beschikt over uw naam, adres en telefoonnummer.
 • Blijf kalm, vraag aanwezige familieleden, vrienden of buren u te helpen.
 • Wanneer een klein kind wordt vermist, zoek dan eerst op plaatsen waar het kind gevaar loopt, voor u gaat kijken op plaatsen waar het kind vermoedelijk geen gevaar loopt. Denk aan een vijver of zwembad, sloten of op straat of bij andere plaatsen. Houd er rekening mee dat kleine kinderen zich soms ergens verstoppen en dan in slaap vallen.
 • Kunt u aannemen dat uw kind niet direct risico’s loopt? Dan is het verstandig dat u eerst zelf probeert om uw kind te vinden. Lukt dit niet? Waarschuw dan alsnog de politie.
 • Schakel anderen in om in de omgeving te kijken en telefonisch te helpen zoeken bij familie, vrienden en kennissen. Vraag die personen op hun beurt mee te helpen met zoeken.
 • Bekijk de kamer van het kind voor aanwijzingen, maar verstoor zo weinig mogelijk voor het geval de politie later de kamer wil onderzoeken.
 • Zorg dat de politie kan beschikken over een goed gelijkende foto van uw kind. Bijvoorbeeld de meest recente foto die door een fotograaf op de school van uw kind is gemaakt. Wordt zo’n foto niet regelmatig gemaakt? Overweeg dan om een keer per jaar een goede portretfoto van uw kind te maken of te laten maken.

Wat kan ik als ouder doen om een vermissing te voorkomen?

Zorg dat uw kind weet wat het moet doen als het er even alleen voor staat, doordat het u uit het oog verloren is. Denk aan een drukke kermis of in het zwembad. Of als u in de file staat en niet op tijd op het schoolplein kan zijn. Als u daarover goede afspraken maakt met uw kind, dan weet u ook beter in te schatten waar uw kind kan zijn. En doordat uw kind weet wat het moet doen, zal het zich niet hulpeloos voelen en (mogelijk in paniek) rond gaan dwalen. Want dat maakt het moeilijker goed in te schatten waar u uw kind moet zoeken. Daarnaast is uw kind in zo een situatie kwetsbaarder.

Lees ook de tips die zijn samengesteld door het Global Missing Children's Network (GMCN).

Filmpje

Speciaal voor De dag van het vermiste kind (25 mei) is in opdracht van het Landelijk bureau vermiste personen van de politie een filmpje gemaakt over de preventieregels:

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=kew_BkZGJ3E

Slachtofferhulp bij vermissing

Slachtofferhulp Nederland is het centrale punt in Nederland waar achterblijvers en andere betrokkenen na melding bij de politie terecht kunnen voor informatie, tips, emotionele, praktische en juridische hulp. Slachtofferhulp Nederland is niet betrokken bij de opsporing. U kunt bij deze organisatie terecht voor informatie over alles rond vermissingen. Als er specialistische hulp gewenst is verwijzen zij u door voor passende hulp. De hulp van Slachtofferhulp Nederland is altijd gratis.

Wat is het Global Missing Children’s Network (GMCN)?

Het Global Missing Children's Network is opgericht in 1998 door het International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC). ICMEC geeft toegang tot een de website vermistekinderen.nl met foto's en informatie over vermiste kinderen uit de deelnemende landen. Dit in de hoop dat iemand het vermiste kind herkent en daarmee kan helpen het kind terug te vinden.

Het GMCN bestaat uit overheidsorganisaties en niet-overheidsorganisaties over de hele wereld die via hun website aandacht vragen voor hun vermiste kinderen. Op dit moment staan op de website meer dan 4200 vermiste kinderen en  werken er negentien landen samen aan dit netwerk, waaronder ook Nederland.

Albanië, Agentinie, Australië, Belarus, Belgie, Brazilie, Canada, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Mexico, Polen, Nieuw-Zeeland, Roemenië, Russische Federatie, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en ook Nederland erkennen het probleem kindervermissingen. Deze landen en steunen de actie 'Help Bring Them Home', door elk jaar op 25 mei witte ballonnen los te laten met daarop foto's van kinderen die vermist zijn over de hele wereld en daaraan een boodschap van hoop om hen terug te vinden.

Wat is een ‘Verklaring van vermoedelijk overlijden’?

 • Is een bepaalde periode verlopen sinds de vermissing van een persoon? Dan kunt u aan de aan de rechtbank een ‘Verklaring van vermoedelijk overlijden’ aanvragen. Hierbij geldt het volgende stelsel:
 • de dood van de vermiste is niet zeker: na vijf jaar kan de verklaring van vermoedelijk overlijden worden aangevraagd;
 • de dood van de vermiste is waarschijnlijk: na een jaar kan de verklaring van vermoedelijk overlijden worden verzocht;
 • de dood van de vermiste is als zeker te beschouwen: de rechtbank kan onmiddellijk worden gevraagd om te verklaren dat de vermiste is overleden.
 • Die verklaring is nodig, bijvoorbeeld om een nieuw huwelijk aan te kunnen gaan of om een levensverzekering tot uitkering te doen komen of om van betrokkene te kunnen erven.

Lespakket over vermissingen voor scholen

Kinderontvoering komt gelukkig zelden voor. Toch is het belangrijk dat een kind weet wat het moet doen mocht het ooit te maken krijgen met een (poging tot) ontvoering. Daarom biedt het Landelijk Bureau Vermiste Personen voor scholen een dvd met een lespakket. Naast preventieregels tegen vermissingen (film door Kinderen voor Kinderen) en preventietips voor ouders, bevat de dvd een film met de titel ‘Stop kindervermissingen, hoe kan ik helpen? Het pakket helpt ouders en leraren om over dit moeilijke onderwerp te kunnen praten. U kunt via info@lbvp.info een verzoek doen om de dvd toegestuurd te krijgen.

Handboek Vermiste Personen

Op 20 mei 2016 werd het Handboek Vermiste Personen gepresenteerd (ISBN 9789035248809). Dit boek is een praktische en operationele gids over vermiste personen. Het is nuttig voor medewerkers van organisaties en instanties die te maken krijgen met de emotionele en praktische problemen van achterblijvers van vermissingen. In het boek is het proces beschreven van intake tot alle functionarissen, de juridische kaders, social media, zoekmiddelen en wat die middelen kunnen. Maar ook het leed van de achterblijvers en de impact van vermissingen komen aan bod. Het boek is te bestellen via de online boekhandel.