Ga naar content

Vermiste personen uit de Tweede Wereldoorlog

In Nederland zijn naar schatting nog 1.500 mensen die tijdens de Duitse bezetting in 1940-1945 vermist zijn geraakt en nog niet zijn teruggevonden. Deze vermissingen hebben vandaag de dag nog steeds impact op de nabestaanden. De Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog probeert deze mensen te vinden met moderne opsporingsmethoden en -technieken.

Inhoudsopgave

Wie vormen de Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog?

Deelnemers van het eerste uur – sinds de oprichting in 2007– zijn de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht, de afdeling Oorlogsnazorg van het Nederlandse Rode Kruis en de Regiopolitie IJsselland, tegenwoordig Nationale Politie. Sinds 2008 is ook het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de Nationale Politie lid van deze werkgroep.

Wat doet de werkgroep?

De belangrijkste taken zijn:

  1. het verzamelen en inventariseren van gegevens over vermiste burgers en aangetroffen stoffelijke overschotten uit de periode 1940-1945;
  2. het informeren van nabestaanden over het lot van hun vermiste familielid.

Activiteiten per werkgroepdeelnemer

Bergings- en Identificatie Dienst, Koninklijke Landmacht
Namens de Nederlandse overheid is deze dienst sinds augustus 1945 verantwoordelijk voor de opsporing, berging en identificatie van vermiste civiele, verzets- en militaire slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De Bergings- en Identificatie Dienst faciliteert opgravingen, fysisch antropologisch onderzoek, levert DNA-monsters en doet historisch onderzoek.

Nederlandse Rode Kruis, afdeling Oorlogsarchief
In 1909 kreeg het Nederlandse Rode Kruis van de overheid de taak in oorlogstijd berichten over gesneuvelde soldaten, gewonden en krijgsgevangenen over te brengen. Na de Tweede Wereldoorlog breidde die taak uit met het opsporen van en informatie verschaffen over vermiste Nederlandse burgers. Hiervoor werd het Informatiebureau opgericht. Dit bureau verzorgde na 1945 het opstellen van verklaringen van overlijden door de oorlog vermiste personen. De afdeling Oorlogsnazorg levert historische documenten uit haar oorlogsarchief, zoals signalementsstaten, opgravingsrapporten en correspondentie. Deze afdeling beheert de tussen 2008 en 2014 opgestelde onderzoeksdossiers.

Nationale Politie: Landelijk Bureau Vermiste Personen
Deze afdeling van de Landelijke eenheid van de politie zit de werkgroep voor, coördineert de onderzoekaanvragen en faciliteert de vrijwilligers bij de onderzoeken en de DNA-verwantschapsonderzoeken. Grondslag hiervoor zijn de vernieuwde DNA-wetgeving en de nieuwe DNA-databank.

Andere politieonderdelen
Daarnaast is er een groep politiefunctionarissen die ambtshalve of als vrijwilliger meewerken aan verschillende onderzoeken naar vermisten uit de Tweede Wereldoorlog.

Partners

Oorlogsgravenstichting
De Oorlogsgravenstichting (OGS) verzorgt de aanleg, inrichting, instandhouding en verzorging van Nederlandse oorlogsgraven, waar ter wereld deze zich ook bevinden. De OGS deelt historische informatie uit haar archief met de werkgroep, verleent op verzoek toestemming voor de opening van rijks- en stichtingsgraven voor onderzoek en zorgt voor de herbegrafenis van de stoffelijke resten en/of herbenoeming van het graf.

Nederlands Forensisch Instituut
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is het oudste en breedst georiënteerde forensisch onderzoeksinstituut van Nederland. Door continu te investeren in kennis en innovatie speelt het NFI in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Het NFI voert de DNA-verwantschapsonderzoeken uit.

Contact

Wie contact wil opnemen met de Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog kan mailen naar dit adres.