Ga naar content

Vreemdelingenpolitie (AVIM)

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) houdt toezicht op de naleving van de Vreemdelingenwet. Verder voert de vreemdelingenpolitie identiteitsonderzoeken uit en bestrijdt zij criminele activiteiten als mensensmokkel.

Inhoudsopgave

Wat doet de vreemdelingenpolitie?

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel doet onderzoek naar de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen. De afdeling onderzoekt ook grootschaliger criminaliteit, zoals mensenhandel, mensensmokkel en identiteitsfraude.

Wat moet ik doen als ik in Nederland wil blijven?

De vreemdelingendiensten hebben de taken voor het toelaten van vreemdelingen overgedragen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vreemdelingen die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven, moeten hun verblijfsdocumenten aanvragen via de IND. Deze aanvraag dient in principe plaats te vinden in de ambassade van Nederland in het land van herkomst.
Voor verblijfsvragen, verlengingen en vergunningen kunt u terecht bij de IND. Hebt u vragen? Bel met de IND: 088-0430430  of ga naar www.ind.nl.