Ga naar content

Vuurwerk

Let op: er geldt voor de komende jaarwisseling 2020/2021 een vuurwerkverbod. Dat betekent dat de verkoop en het afsteken van vuurwerk verboden is. Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra slachtoffers van vuurwerk op de Spoedeisende Hulp en op huisartsenposten, maar het zorgt ook voor extra druk voor de handhavers (bijvoorbeeld politie). Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en de antwoorden over vuurwerk. Wilt u overlast van (illegaal) vuurwerkoverlast melden? Bel dan 0900–88 44. Alleen bij spoed (als uw leven of dat van iemand anders in gevaar is) belt u 112.

Inhoudsopgave

Wat kan ik doen als ze toch vuurwerk afsteken?

Vuurwerkoverlast in je woonomgeving is altijd vervelend en soms zelfs ronduit gevaarlijk. Wil je overlast door (illegaal) vuurwerk melden? Bel dan alleen bij een verdachte of (levens)gevaarlijke situatie met het noodnummer 112.

Is de situatie niet gevaarlijk? Meld de overlast dan via het meldformulier. Je kunt vuurwerkoverlast ook bij je gemeente melden. Veel gemeenten hebben hier een speciaal meldpunt voor.

Heb je aanwijzingen dat ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen? Bel dan met 0900-8844 of 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem.

Welk vuurwerk mag ik dit jaar wel/niet afsteken?

Er geldt dit jaar een tijdelijk (eenmalig) algeheel vuurwerkverbod. Alleen kindervuurwerk – categorie F1, ook wel fop- of schertsvuurwerk genoemd – mag (het hele jaar) verkocht en vanaf 12 jaar afgestoken worden. Hieronder vallen onder andere kleine sterretjes, knetterballen, ijsfonteintjes en knalerwten.

Per 1 december 2020 is er daarnaast een wettelijk verbod op knalvuurwerk (incl. knalstrengen), vuurpijlen en enkelschotsbuizen (singleshots). Al aangekocht knalvuurwerk kan in 2021 dus niet meer worden afgestoken.

Mag ik vuurwerk in het buitenland kopen?

Let op: er geldt voor de jaarwisseling 2020/2021 een tijdelijk (eenmalig) algeheel vuurwerkverbod. Alleen kindervuurwerk – categorie F1, ook wel fop- of schertsvuurwerk genoemd – mag (het hele jaar) verkocht en afgestoken worden. 

Ja, je mag vuurwerk kopen in het buitenland, maar dat raden we je dit jaar om meerdere redenen af:

 1. In verband met de coronamaatregelen zijn alleen noodzakelijke reizen toegestaan naar België en Duitsland. Vuurwerk kopen wordt niet gezien als noodzakelijk.
 2. Je mag het dan misschien daar kopen, maar in Nederland niet afsteken. Bewaren mag wel, tot max 25 kilo. 
 3. Is het categorie 3 vuurwerk, dan heeft thuis bewaren ook weinig zin. Dat vuurwerk is sowieso verboden vanaf 1 december 2020.
 4. Rond 15 december 2020 zal de overheid een vervoersverbod voor vuurwerk instellen. Vanaf dat moment mag je het vuurwerk dus niet meer meenemen in je auto.  

Je mag in het buitenland alleen vuurwerk kopen dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse wet. Bestel vooral niet via buitenlandse webshops. Je loopt dan het risico op een proces-verbaal. Als politie helpen we postbedrijven en de Vliegende Brigade Vuurwerk van de Inspectie voor Leefbaarheid en Transport met het onderscheppen van deze bestellingen. Vuurwerk mag nooit per pakket thuis worden afgeleverd, alleen opgehaald worden bij een legaal verkooppunt. Alleen dit jaar dus niet in eigen land.

Welke categoriën vuurwerk zijn er?

Er zijn vier categoriën vuurwerk, ingedeeld naar hoe hoog het gevaarsrisico is.

 • Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar (voorheen fop- en schertsvuurwerk)
 • Categorie F2 : vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)
 • Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik)
 • Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik.

Mag ik vuurwerk bewaren tot volgend jaar?

Je mag vuurwerk dit jaar niet afsteken vanwege het tijdelijke (eenmalige) vuurwerkverbod (met uitzondering van kindervuurwerk categorie F1, ook wel fop- of schertsvuurwerk genoemd).

Heb je al vuurwerk in het buitenland gekocht, dan mag je max 25 kilo thuis bewaren tot volgend jaar. Maar alleen vuurwerk van de 2e categorie! Vanaf 1 december 2020 is namelijk al het knalvuurwerk (waaronder vuurpijlen, knalstrengen en singleshots) verboden. Volgend jaar mag dit vuurwerk dus niet meer afgestoken worden. Bewaren heeft dus geen zin.

Welk vuurwerk is veilig?

Aan al het vuurwerk zit risico, daarom is het belangrijk alleen goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten en de gebruiksaanwijzing goed te lezen. U herkent goedgekeurd vuurwerk aan:

 • een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
 • dat u het alleen op 29, 30 en 31 december kunt kopen. Valt een van deze dagen op een zondag? Dan mag vuurwerk ook worden verkocht op 28 december.
 • de aanduiding 'geschikt voor particulier gebruik’.
 • een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten u kunt verwachten van het soort vuurwerk.
 • de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de fabrikant en de importeur (of handelaar).
 • het toegekende artikelnummer en productiejaar.
 • CE-markering op nieuw vuurwerk.

Hoe steek ik vuurwerk veilig af?

Let op: er geldt dit jaar een tijdelijk (eenmalig) algeheel vuurwerkverbod. Alleen kindervuurwerk – categorie F1, ook wel fop- of schertsvuurwerk genoemd – mag (het hele jaar) verkocht en afgestoken worden. De info hieronder is echter nog steeds waardevol en hopelijk komend jaar weer van toepassing.

Om vuurwerk zo veilig mogelijk af te steken is het vooral belangrijk dat u er voorzichtig mee omgaat en blijft nadenken. Daarom is het belangrijk dat u bijvoorbeeld niet teveel hebt gedronken. Enkele andere tips:

 • Lees altijd de gebruiksaanwijzing.
 • Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat.
 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan. De kans is groot dat dit te snel ontbrandt.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont.
 • Blijf op een veilige afstand van het vuurwerk.
 • Draag geen licht ontvlambare kleding, zoals nylon, maar kies bijvoorbeeld voor kleding van spijkerstof, wol of katoen. En draag een jas zonder capuchon. Hierin kan per ongeluk vuurwerk terechtkomen.
 • Vuurwerkpijlen mogen niet meer worden verkocht en afgestoken.

Meer informatie over veilig afsteken van vuurwerk:

 • Halt: geeft voorlichting over overlast door vuurwerk aan leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten komen veel voor rondom de jaarwisseling. In deze voorlichting gaat het over verschillende overlastsituaties en leren jongeren hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk. Ook wordt besproken wanneer je vuurwerk mag kopen en afsteken en hoe je dat veilig kunt doen.
 • VeiligheidNL: geeft informatie over het veilig afsteken van vuurwerk.
 • Brandweer: op deze website vindt u informatie over het herkennen van illegaal vuurwerk, de werking van vuurwerk en het veilig afsteken van vuurwerk.

Hoe weet ik of vuurwerk illegaal is?

Bepalen of vuurwerk illegaal is, is lastig. Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt ook soms normaal aangeboden. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra’s. Het meest gevaarlijke zijn de Big Five.

Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?

Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.

Er zijn mensen die steeds meer de grens verleggen en overstappen naar het zelf maken en afsteken van vuurwerkbommen, veelal met gebruik van illegaal vuurwerk. Tegenwoordig zijn handleidingen om bommen te maken eenvoudig op internet te vinden en bommenmakers laten op bijvoorbeeld internetforums en YouTube hun kunsten zien. Zelf vuurwerk(bommen) maken en afsteken levert uiterst gevaarlijke situaties op en is dan ook verboden.
Op de website van het Openbaar Ministerie is meer informatie te vinden over strafeis.

Zelfgemaakte vuurwerkbommen en illegaal vuurwerk zorgen voor 26% van al het ernstige vuurwerkletsel. En dat is het topje van de ijsberg, omdat vaak gegevens ontbreken van het soort vuurwerk dat het letsel heeft veroorzaakt.

Vanaf welke leeftijd mag ik vuurwerk kopen?

 • Categorie F1: 12 jaar
 • Categorie F2: 16 jaar
 • Categorie F3: 18 jaar

Let op: er geldt voor de jaarwisseling van 2020 p 2021 een tijdelijk (eenmalig) algeheel vuurwerkverbod. Alleen kindervuurwerk – categorie F1, ook wel fop- of schertsvuurwerk genoemd – mag (het hele jaar) verkocht en afgestoken worden.
Knalvuurwerk, vuurpijlen, knalstrengen en singleshots mogen vanaf 1 december 2020 sowieso niet meer verkocht en afgestoken worden. Dit verbod staat los van coronamaatregelen. 

Zoekt de politie ook op internet naar illegaal vuurwerk?

Ja, de politie speurt online intensief naar kopers en verkopers van illegaal vuurwerk. Verkopers worden waar mogelijk strafrechtelijk aangepakt en kopers worden achterhaald en krijgen bezoek van de politie. Het Politie Vuurwerk Internetteam heeft een duidelijke boodschap voor (online) verkopers van illegaal vuurwerk

Wat zijn de straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen?

Afhankelijk hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een boete of gevangenisstraf. De gevangenisstraffen kunnen flink oplopen. Kijk voor meer informatie op de website van het Openbaar Ministerie.
Jongeren kunnen (bij minder zware overtredingen of misdrijven) ook voor een Halt-straf in aanmerking komen. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere biedt excuus aan, vergoedt de schade en maakt specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken.

Hoeveel vuurwerk mag ik bezitten?

U mag het hele jaar maximaal 25 kg F2 vuurwerk op een niet voor het publiek toegankelijke plaats bewaren/opslaan. U mag vuurwerk dit jaar echter niet afsteken vanwege het tijdelijke (eenmalige) vuurwerkverbod (met uitzondering van kindervuurwerk categorie F1, ook wel fop- of schertsvuurwerk genoemd).

Landelijk beeld jaarwisseling 2019 - 2020

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=aH5WlxaK3uU