Ga naar content

Wapen- en kluiscontrole

Iedereen die een wapenverlof en/of jachtakte heeft, wordt afhankelijk van de vergunning, minimaal één keer in de drie jaar thuis gecontroleerd door de politie (door een agent of een medewerker van afdeling Korpscheftaken). Dit is een onaangekondigd bezoek. Tijdens de controle wordt gekeken of de wapens/munitie die op de vergunning staan aanwezig zijn en of ze volgens de voorschriften worden bewaard.

Corona en de regels rondom controles

  • De vergunninghouder wordt vooraf gevraagd of er coronaverschijnselen zijn in het huishouden. Heeft een gezinslid symptomen van Corona dan kan er geen controle plaatsvinden, tenzij uitstel echt niet mogelijk is. Is uitstel wel mogelijk, dan wordt nogmaals onaangekondigd een nieuw bezoek gedaan of wordt een afspraak gemaakt.
  • De politiemedewerkers die bij u thuis komen voor controle houden zich aan de RIVM-richtlijnen rond corona. Dat betekent dat zij tijdens de controle persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen dragen zoals handschoenen, mondkapjes, etc.
  • Politiemensen die zelf coronaverschijnselen hebben, voeren geen controles uit.
  • Vindt de controle plaats omdat een nieuw aangekocht wapen gecontroleerd moet worden, dan wordt een afspraak gemaakt.
  • Kluiscontrole in verband met een nieuwe aanvraag wordt, zodra dit mogelijk is, gedaan na een vooraf gemaakte afspraak

Vragen over wapen- of kluiscontrole?

  • Hebt u een afspraak gemaakt en de omstandigheden in uw gezin veranderen door corona, meld dit dan direct bij de afdeling Korpscheftaken van uw woonplaats. U belt dan met 0900-8844
  • Vragen of klachten over een uitgevoerde controle? Neem dan contact op met de politie in uw woonplaats of met de afdeling Korpscheftaken.
  • Voor vragen over de maatregelen die de politie neemt rond corona bezoekt u deze informatiepagina.